Verhuur banen

Individuele externe spelers of groepjes
Er worden geen banen aan individuele externe spelers en/of groepjes verhuurd. Dergelijke verzoeken worden af en toe gedaan, maar om praktische redenen wordt hieraan geen medewerking verleend.

Onderwijsinstellingen
Tennisvereniging Frankrijk krijgt jaarlijks verzoeken voor de huur van onze tennisbanen door onderwijsinstellingen, zoals Landstede Sport en Bewegen uit Harderwijk of het Deltion College uit Zwolle. Om de tennissport te promoten wil TVF hier graag aan meewerken. Data en tijdstippen worden zodanig vastgesteld dat er voor onze leden zo min mogelijk ongemak ontstaat. De verhuurdata en tijdstippen vind je in de agenda.

De tennislessen van de onderwijsinstellingen worden door eigen (sport)docenten verzorgd. Het clubhuis blijft voor, na en tijdens de tennislessen gesloten. Gebruik van toilet- en kleedruimten is wel mogelijk.