Het bestuur

Het bestuur, bestaande uit onderstaande leden, geeft leiding aan de vereniging.

Naam Functie
Douglas van den Berghe Voorzitter
Alfons Koerhuis Secretaris
Willem van der Velde Penningmeester
Goopher Maijenburg Activiteitencommissaris
Vacant Horecacommissaris
Henriet van Malestein Communicatiecommissaris
Dick Hermsen Baancommissaris


De rechten en plichten van het bestuur en de leden, en tevens de doelstelling van de vereniging, zijn vastgelegd in de Statuten. Het Huishoudelijk Reglement is opgesteld als nadere uitvoering van de Statuten en als omschrijving van de daarin niet-genoemde zaken. Daarnaast is een Bardienstreglement opgesteld met informatie en regels over de bardiensten en een Baanreglement waarin de regels met betrekking tot de banen zijn vastgelegd. Wijzigingen in de reglementen kunnen alleen met goedkeuring van leden worden doorgevoerd (tijdens de ALV).

Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de vereniging te bespreken. Naast bijzondere agendapunten staat de rapportage door de voorzitters van de commissies als vast punt op de agenda. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt elk jaar in december plaats. Tijdens de ALV komt ter sprake wat het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan en wat de plannen voor komend jaar zijn. Leden kunnen hierover vragen stellen en opmerkingen maken. 

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden voor de vereniging ondersteund door verschillende commissies. Laat je eens informeren als je ook graag iets voor de vereniging wilt doen. Vele handen maken licht werk! Het werk binnen een tennisvereniging is immers nooit klaar, je bent altijd welkom om je handen uit de mouwen de steken!