Contributie

Seniorlid € 155,-
Jeugdlid € 90,-
G-tennisser € 90,-
Student € 90,-
Niet-spelend lid € 25,-
  • Seniorlid is een lid dat op 1 januari van het betreffende jaar de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt.
  • Jeugdlid is een lid dat op 1 januari van het betreffende jaar nog geen 17 jaar is. Word je na 1 januari 17 jaar, dan ben je dat gehele kalenderjaar jeugdlid. In het daarop volgende jaar word je vervolgens seniorlid.
  • Student is een seniorlid dat in het bezit is van een geldig bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling (dagopleiding voltijd). Een scan of kopie van dit bewijs dient vóór 31 januari van het betreffende jaar of bij aanmelding als nieuw lid in het bezit van de Ledenadministratie te zijn.
  • Niet-spelend lid is een lid dat minimaal drie jaar seniorlid is geweest en om persoonlijke redenen van een volledig lidmaatschap afziet. Niet-spelende leden hebben dezelfde rechten en plichten als seniorleden, met uitzondering van het recht om te tennissen, introducés mee te nemen en de plicht dienst te doen volgens het Bardienstreglement. 

Kortingsregeling
Wanneer uit een gezin, die allen op hetzelfde adres wonen, drie spelende leden lid van onze vereniging zijn, wordt een gezinskorting van 7,5% gegeven. Wanneer uit een gezin, die allen op hetzelfde adres wonen, vier of meer spelende leden lid van onze vereniging zijn, wordt een gezinskorting van 20% verleend. In alle overige gevallen wordt geen korting verleend.

Lid worden?
Klik hier om naar het online inschrijfformulier te gaan.