Contributie

Jaarlijkse contributie

Seniorlid € 135,-
Jeugdlid € 70,-
Student € 70,-
Niet-spelend lid € 25,-
  • Seniorlid is een lid dat op 1 januari van het betreffende jaar de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt.
  • Jeugdlid is een lid dat op 1 januari van het betreffende jaar nog geen 17 jaar is. Word je na 1 januari 17 jaar, dan ben je dat gehele kalenderjaar jeugdlid. In het daarop volgende jaar word je vervolgens seniorlid.
  • Student is een seniorlid dat in het bezit is van een geldig bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling (dagopleiding voltijd). Een scan of kopie van dit bewijs dient vóór 31 januari van het betreffende jaar of bij aanmelding als nieuw lid in het bezit van de Ledenadministratie te zijn.

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december (uitgezonderd de jeugdactie TVF Tennisschool). De automatische incasso van de contributie vindt in februari plaats. Wanneer je in de loop van het jaar lid wordt, betaal je een bedrag gebaseerd op het aantal resterende maanden in het jaar. 

Kortingsregeling
Wanneer uit een gezin, die allen op hetzelfde adres wonen, drie spelende leden lid van onze vereniging zijn, wordt een gezinskorting van 7,5% gegeven. Wanneer uit een gezin, die allen op hetzelfde adres wonen, vier of meer spelende leden lid van onze vereniging zijn, wordt een gezinskorting van 20% verleend. In alle overige gevallen wordt geen korting verleend.

Lid worden?
Klik hier om naar het online inschrijfformulier te gaan!