Baan- en Parkcommissie

De Baan- en Parkcommissie zorgt voor het tuinonderhoud van het park. Van maart tot oktober wordt geschoffeld om het onkruid de baas te blijven. Op de grote klusdag in september worden ook bomen en struiken gesnoeid. Daarnaast verzorgt de Baan- en Parkcommissie het baanonderhoud. Elke zaterdagochtend worden de banen geveegd en eventuele gaten in het hekwerk dicht gemaakt. Het groot onderhoud wordt twee keer per jaar door een extern bedrijf verzorgd.

Invloed weersomstandigheden
In principe kan het hele jaar getennist worden, maar zware regen, vorst en/of sneeuw gooien nog wel eens roet in het eten. Een zware regenbui geeft de minste problemen. Wanneer de banen blank komen te staan, duurt het zo'n 20 tot 25 minuten voordat het water is weggezakt. Daarna kan er weer getennist worden. Sneeuw en vorst geven meer problemen. Wanneer het ’s nachts en overdag tot ongeveer 4° vriest, zijn de onder- en bovenlaag bevroren en kan er gewoon getennist worden. Dit is de vorstperiode. Wanneer de temperatuur oploopt tot boven nul, volgt de dooiperiode. Dit is het slechtste moment om op de banen te lopen. De bovenlaag is ontdooid, maar de onderlaag nog bevroren. Het water kan hierdoor niet kan wegvloeien met als gevolg dat de bovenlaag los ligt, tennisballen niet stuiteren, blijvende schade aan de grasmat wordt aangericht of in het ergste geval dat je een blessure oploopt. Ook als er sneeuw op de baan ligt, kan er niet getennist worden. Wanneer de banen gesloten zijn, hangt er een bordje aan het hek en wordt het op onze website, Facebook en Instagram vermeld.