Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. De AVG is een nieuwe wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring staat aangeven welke gegevens van leden worden vastgelegd en welke rechten zij hebben.

Privacyverklaring TVF.pdf