Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)

Tennisvereniging Frankrijk draait volledig op de inzet van de leden zelf. Dat geldt voor het bestuur, de diverse commissies en de bardiensten. Onze vereniging is gebonden aan een aantal door de overheid opgelegde regels en afspraken. Eén van de bepalingen in de Drank- en Horecawet is dat barvrijwilligers de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd moeten hebben. De vereniging is verplicht hiervan een registratie bij te houden. Het IVA-certificaat dient, in verband met de aangekondigde controle(s), in het clubhuis aanwezig te zijn.

Aan alle (nieuwe) leden wordt gevraagd het IVA-certificaat te behalen. Zonder certificaat is het niet toegestaan bardienst te draaien. De cursus is een vrij eenvoudige test die op de laptop, tablet of telefoon gemaakt kan worden. Het certificaat is ook voor andere verenigingen te gebruiken.

Alvast bedankt voor je medewerking!


Certificaat behalen
Heb je nog geen IVA-certificaat behaald, klik dan hier om de e-learning te volgen en de test te maken.

Vul bij de vragen het volgende in:
E-mail barverantwoordelijke: [email protected]
Naam vereniging: TV Frankrijk
Aangesloten bij welke bond: KNLTB
Barverantwoordelijke: Horecacommissaris
Duplicaat sturen naar: [email protected]

Veel succes bij het behalen van het certificaat!