Niet-spelend lid

Mocht je om medische redenen, drukte of andere persoonlijke omstandigheden niet aan spelen toe komen, maar je wilt nog wel betrokken bij onze vereniging zijn, dan is het mogelijk ‘niet-spelend lid’ te worden. Niet-spelende leden zijn leden die minimaal drie jaar seniorlid zijn geweest en om persoonlijke redenen van een volledig lidmaatschap afzien. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als seniorleden, met uitzondering van het recht om te tennissen, introducés mee te nemen en de plicht dienst te doen volgens het bardienstreglement. De contributie voor een niet-spelend lid bedraagt € 25,- per jaar.

Wil je niet-spelend lid worden, stuur dan een bericht naar [email protected] met vermelding van naam, lidmaatschapsnummer en reden(en) van ‘niet spelen’. Niet-spelende leden mogen bardiensten afspreken, een verplichting is het niet.

Bron: Statuten TVF