Vorst, dooi en het gebruik van de banen

VorstEnDooi

Als het ’s nachts en overdag tot ongeveer 4° vriest, is er niets aan de hand. Dan zijn de onder- en bovenlaag allebei bevroren en kan er gewoon getennist worden. Dit is de VORST periode. Maar loopt de temperatuur weer op tot boven nul, dan is dit de DOOI periode. En dat is HET SLECHTSTE MOMENT om op de banen te lopen. Wat is er dan aan de hand? De bovenlaag is ontdooid en zacht maar de onderlaag is nog bevroren en dan kan het water niet weg vloeien, met als gevolg dat:

  • de bovenlaag los ligt
  • de ballen niet meer stuiteren
  • er een grote kans is dat er BLIJVENDE schade wordt aangericht aan de grasmat
  • in het ergste geval je een blessure oploopt

Als de banen gesloten zijn, hangt er een bordje aan het hek en wordt het ook op de website gemeld. Ook in het “Baanreglement”, dat op de website is te vinden, staat wanneer er wel en niet in de winter getennist mag worden. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik die graag. Ik hoop dat de gevolgen van “Vorst en Dooi” hiermee wat duidelijker zijn.

Met sportieve groet,

Banen / park commissaris