Opzegging lidmaatschap

Artikel 6
Lid 1b. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur
Lid 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
Lid 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Een e-mail wordt ook als schriftelijk beschouwd.
Het bericht kan worden gestuurd naar:
ledenadministratie@tvfrankrijk.nl

Ledenadministratie zal binnen twee weken een bevestiging van de opzegging sturen.
Indien deze bevestiging achterwege blijft kan het zijn dat het bericht niet goed is aangekomen.
Het lid wordt dan vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris: 0341-750257