KNLTB lidmaatschap

KNLTB pas

Om KNLTB toernooien te kunnen spelen bij andere verenigingen is een KNLTB-pas vereist. Aangezien TV Frankrijk geen lid is van de KNLTB, is een aantal jaren geleden gezocht naar een oplossing hiervoor. De oplossing is gevonden bij TV Elspeet. Het bestaat uit het aanvragen van het “TV Frankrijk lidmaatschap” van TV Elspeet tegen een sterk gereduceerd tarief (2015, à‚ 26,- per jaar). Aanmeldingen en opzeggingen verlopen centraal via de ledenadministratie van TVF: ledenadministratie@tvfrankrijk.nl. Ook TV Elspeet werkt met automatische incasso van lidmaatschapsgeld. Bij inschrijving dient tegelijkertijd een machtiging afgegeven te worden. Inschrijfformulieren voor TV Elspeet kan je hier downloaden. Een volledig ingevuld formulier, samen met een digitale pasfoto, kan per e-mail worden opgestuurd naar Janke Bakker: ledenadministratie@tvfrankrijk.nl.

Doorlooptijd van aanmelding tot ontvangst KNLTB pas is 4-6 weken. Opzeggen van het lidmaatschap bij TV Elspeet dient uiterlijk op  1 december van het lopende jaar te geschieden bij de ledenadministratie van TVF. Indien dit verzuimd wordt, wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.

Gegevens TV Elspeet

Tennis Vereniging Elspeet (TVE) Opgericht 24 april 1985 Sportpark Op de Heide Clubgebouw “BAAN DRIE” Uddelerweg 98 8075 CK Elspeet

website: www.tvelspeet.nl