Contributie

Contributie

De bedragen voor de jaarlijkse contributie van de vereniging zijn als volgt:

Seniorlid*  135 euro

Juniorlid – 70 euro

Student** –  70 euro

Niet-spelend lid – 25 euro

* Seniorlid is een lid dat op 1 januari de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt.

** Student is een Seniorlid die in het bezit is van een geldig bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling (dagopleiding). Een scan of kopie van dit bewijs dient vóór 31 januari van het betreffende jaar in het bezit te zijn van de secretaris.

Inschrijfgeld

Om de kosten van de inschrijving te dekken wordt er éénmalig een tarief van 34 euro per inschrijving gerekend. Behelzen de inschrijvingen echter meerdere personen binnen 1 gezin dan geldt het maximumtarief van 57 euro per gezin.

Kortingsregeling

Er wordt een korting verleend van respectievelijk 7,5 of 20 % over de verschuldigde contributie. Wanneer er uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen, 3 spelende leden lid zijn van onze vereniging wordt een zogenaamde gezinskorting gegeven van 7,5%. Wanneer er uit een gezin, die op het zelfde adres wonen 4 of meer spelendeleden lid zijn van onze vereniging dan wordt een korting verleend van 20 %. In alle overige gevallen wordt er geen korting verleend.
Voor een berekening van het bedrag kan je op deze tabel kijken.